La Muixeranga i la relació amb l’entorn

Les torres es mostren com a element que intervé en diferents contextos socials, culturals i educatius on desenvolupa la seua activitat. La seua participació en trobades d’escoles i tallers divulgatius juguen un paper clau alhora que les actuacions a plaça

Podríem dir en termes generals que l’activitat muixeranguera se centra en les actuacions a plaça o en les trobades que se celebren junt amb altres colles arran tot el nostre territori. Si aprofundim en aquesta qüestió i en la tasca que una colla pot desenvolupar en la seua localitat, comarca o província ens trobem sovint amb una dimensió més complexa que arriba a altres contextos i no només el d’actuar davant el públic. Com a element que configura el nostre teixit cultural i que ens identifica com a poble, trobem com a eina fonamental el fet d’integrar a la Muixeranga en entorns socials i educatius. És per aquesta raó per la qual les actuacions de colles muixerangueres a les trobades d’Escoles en Valencià, la gestió de tallers a diversos centres educatius o esdeveniments festers locals en constitueixen un element que va conformant la interrelació entre l’activitat muixeranguera i el seu entorn social més proper.


Per una banda les celebracions anuals de les Trobades d’Escoles en Valencià suposen una estreta relació amb els centres escolars de la nostra comarca ja que durant una jornada els assistents poden gaudir de l’experiència de fer tallers de diferents tipus, jugar a jocs tradicionals, esdevenir espectadores i espectadors de les actuacions de colles muixerangueres així com grups de dansa popular o bandes de pop-rock en valencià. Es tracta per tant de donar espai a factors que conformen la nostra idiosincràsia i sobre tot de transmetre unes tradicions no únicament lligades a la nostra llengua sinó a una dimensió humanitzadora i en constant adaptació pel que fa referència als contextos socials en que es desenvolupen. Transmetre i compartir valors fonamentats per exemple en treballar l’espart, plantar llavoretes que després podrem portar a casa en un planteret, jugar amb jocs de fusta, participar en la formació de torres humanes, delectar-se amb els ritmes de tabal o ballar les nostres cançons populars.

Pel que fa referència als tallers divulgatius sobre Muixeranga que es duen a terme en diferents centres escolars o educatius cal assenyalar que en suposen una gran motivació per a l’alumnat ja que se’ls hi dona l’oportunitat de participar de forma directa i voluntària en la formació de torres humanes. Aquest tipus d’activitat es complementa amb una explicació per part dels membres de la colla que hi participen sobre què és la Muixeranga, elements que componen la indumentària, com ens posem la faixa, origen i breu explicació de la seua història, tipus de figures així com la relació que hi existeix amb la interpretació musical. Cal donar relleu a que aquests tallers no es realitzen únicament a centres educatius, també poden formar part d’actuacions amb motiu de celebracions festeres o commemoratives.

Com a conclusió podem dir que la tasca de les colles muixerangueres en aquest cas no es limita tan sols a mostrar al públic allò que fem a plaça, també de donar l’oportunitat d’intervindre en la formació de torres malgrat no es forme part de la colla. En conseqüència es tracta de transmetre que la Muixeranga és un element cultural molt proper i arrelat en la cooperació i participació de totes aquelles persones que hi tenen l’oportunitat d’interactuar en qualsevol de les dimensions que en comporta. Parlem aleshores de donar a conèixer el fet muixeranguer des d’una relació directa amb el nostre entorn atorgant continuïtat i arrelant l’estreta relació de la cultura popular amb l’esperit col·laboratiu que ens caracteritza com a muixerangueres i muixeranguers.

Aquest article es va publicar el divendres 24 de juny de 2022 al suplement TERRA DE MUIXERANGUES del diari Levante i està disponible en el següent enllaç:

https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2022/06/24/muixeranga-i-relacio-amb-l-67601914.html