La formació de figures com a repte per a les colles muixerangueres

El repertori de torres s’ha incrementat amb la ‘Xopera’, ‘Alta Clàssica’ o la ‘Morera’, que requereixen una planificació minuciosa i un substancial treball previ i molts assajos

El fet d’assolir figures suposa un repte constant per a les colles muixerangueres. Es tracta d’un element motivador i que afavoreix el creixement com a colla, resultat d’un treball i implicació constant per part de totes les persones que en formen part.

Per a una muixeranga un dels objectius més rellevants i que suposa un pas endavant en el desenvolupament de la nostra activitat és el fet de crear un repertori de figures variat i dinàmic. És per això que totes les persones que en formen part s’impliquen d’una manera activa i sumen esforços per a poder traure aquestes figures a plaça. Cal esmentar que presentar noves construccions humanes al públic suposa una motivació cabdal per a les colles així com el fet d’arribar a una ampla quantitat de figures exposades davant el públic, com ara la Muixeranga d’Alacant, que el passat 4 de desembre de 2021 va presentar a Quatretondeta un ‘Aixecat’, figura que fa 1000 de les presentades a plaça. Tot plegat va suposar un esdeveniment altament motivador ja que venim d’un període en el qual l’activitat muixeranguera ha estat prou limitada per la situació sanitària.

Quan parlem de fer muixerangues, sovint ens trobem amb la sensació per part d’algunes persones de certa inseguretat o de perillositat. Es tracta d’una activitat en la qual xiquetes i xiquets s’enfilen a una estructura humana que pot resultar aparentment feble o poc estable. Arran d’aquesta percepció és necessari ressaltar la tasca de la secció tècnica de cada colla, que centra els seus esforços en la configuració o la planificació de la formació de les figures amb totes les garanties, tot tenint en compte quines persones han d’ocupar determinades posicions. Per una banda, és important comptar amb la gent que ha de formar la pinya, així com la base funcionant com una mena de fonament o xarxa protectora que faça que la construcció assolisca tanta consistència com siga possible i que en cas de caiguda minimitze l’impacte evitant lesions als integrants de la figura. Per altra, consolidar una estructura superior que estabilitze la pujada de la xiqueta o del xiquet al punt més alt de la construcció humana. Esbrinem breument algunes dades relatives a caigudes i lesions: Quant a caigudes, podríem dir que els percentatges en els últims anys es troben per baix d’un 1% del total de les figures presentades a plaça i pel que fa a les lesions, ocasionalment es tracta de contusions o distensions musculars en braços o muscles, causades generalment per l’esforç, ja siga en assajos o en actuacions.

Com a conclusió, podem dir que l’activitat muixeranguera comporta un treball exhaustiu de fons, que no només té com a objectiu assolir figures, també comptar amb un alt nivell de seguretat per a garantir-ne la integritat física dels components. Aquesta tasca es desenvolupa principalment als assajos, on la secció tècnica de les colles elabora i planifica l’estructura de les figures que es mostraran a plaça.

Aquest article es va publicar el divendres 21 de gener de 2022 al suplement TERRA DE MUIXERANGUES del diari Levante i està disponible en el següent enllaç:

https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2022/01/21/formacio-figures-com-repte-per-61783494.html