Origens. Temporades 1 i 2. Fundació, aprenentatge, desenvolupament.

La Muixeranga d’Alacant es comença a moure en estiu de 2014. En setembre i octubre d’eixe any es realitzen reunions i assajos amb muixerangueres i muixeranguers d’altres colles per presentar-se en societat en una xicoteta actuació a Alacant l’11 d’octubre. Era l’homenatge del Casal Tio Cuc a Miquel Grau, i es van muntar un Alcoianet i un Pinet.

Els primers anys van ser d’aprenentatge i creixement de la base de socis i sòcies, que van permetre fer la primera figura de 4 en juny de 2015. En la primera temporada es van fer un grapat d’actuacions però en la segona van ser més de 30, demostrant que el projecte tenia futur i quallava en el sud.

Evolució. Temporades 3 i 4. Desenvolupament, arrelament, creixement.

Els anys següents van ser els de la consolidació. La Muixeranga d’Alacant continuava siguent molt reclamada en activitats de tot tipus. Esdeveniments culturals, festes de pobles, inauguracions, commemoracions… la Muixeranga s’obria camí.

Durant la quarta temporada es van aconseguir un seguit de fites històriques per a la colla: El canvi de vestit, l’obertura del Cau Muixeranguer d’Alacant, la superació dels 100 socis i sòcies i la primera figura de 5. La Muixeranga d’Alacant estava convertint-se en un referent.

Consolidació. Temporades 5 i 6. Desenvolupament, expansió, fites.

Amb les dificultats que qualsevol tipus de col·lectiu afronta, la Muixeranga d’Alacant continua endavant. Durant la cinquena temporada es va mantindre un ample catàleg de figures de 3 i 4 alçades i es va continuar treballant en les de 5. Al començament de la sisena temporada s’ha aconseguit la segona figura de 5, el que farà a la Muixeranga d’Alacant “Muixeranga de Cinc” durant 2020.

La Muixeranga d’Alacant s’ha convertit en imprescindible en moltes poblacions. Hi ha festes i fires que any rere any confien a la colla un dels actes principals i en alguns ha actuat 4 o 5 anys consecutius. El futur és prometedor.