La Font és una vistosa figura que es representa amb un Pilar central i quatre “xorros” que l’envolten, amb muixeranguers ajupits en una mena de “lleons”. Arredonixen la figura quatre muixeranguers més als cantons. Els “xorros” sostenen uns ciris encesos, per això aquesta figura té la peculiaritat que es fa sempre de nit.