La Figuereta és una divertida figura tradicional. Amb una base de quatre o cinc i un segon pis de tres sobre el qual puja una muixeranguera o muixeranguer adult que es col·loca cap per avall, mantenint l’equilibri uns moments, i deixant-se caure finalment. Es pot realitzar de tres alçades o de quatre i a Algemesí també és coneguda com la Volantinera.