Es tracta d’una figura pròpia de les comarques del nord. Està documentat el muntatge de la figura a Nules en octubre de 1912 – per aquest motiu també se li anomena Pilotó de Nules o Nulera -, i en octubre de 2016 va ser recuperada per la Conlloga Muixeranga de Castelló en actuació en Moncofa. Des d’aleshores moltes colles l’hem fet també. És una estructura totalment piramidal, amb 8 bases, 4 segons, 2 alçadors/es i un xiquet que corona. La Muixeranga d’Alacant la va fer per primera volta a la III Diada Muixeranguera en juny de 2017.