El pilar aixecat de 4 o pinet doble aixecat per sota, és una de les figures que realitzem més vistoses o espectaculars. El muntatge d’aquesta figura es du a terme a l’inrevés que el pilar de 4 o pilar doble, i així el pilar es munta de dalt a baix tot començant amb alçadora i xiqueta al centre de la pinya.

Es munta la xiqueta sobre l’alçadora i tot seguit entra el segon/a pel diagonal dret d’enfront de la figura, col·locant-se agenollat, davant de l’alçadora. Aleshores, l’alçadora junt amb la xiqueta és alçada pels forçuts i col·locada damunt dels muscles del segon/a, que una volta l’alçadora està estable, també és alçat pels forçuts fins que està dret i estable tot el tronc de la figura.

Aquesta acció es repeteix exactament igual amb l’entrada de l’última persona del tronc, la base. Una volta aixecat tot el tronc, el segon/a presenta la figura, girant el seu tronc cap a dreta i esquerra.

El desmuntatge es du a terme molt semblant al muntatge, llevant la persona del tronc que toca terra mentre la pinya manté en l’aire la resta del tronc, que es baixa a poc a poc a terra, i es repeteix operació fins que la xiqueta està finalment a terra.